Report of: GANESHPUR CHHAYSUNDARY VIDYANIKETAN (HS)